k24eistigi_CD2

Éistigí is an Irish listening comprehension series designed specifically for Primary School Children.

It aims to develop greater listening skills while covering a wide variety of topics. With ‘Éistigí watch the students ability to listen, read and write simultaneously grow in confidence.

There are 30 pieces to be completed during the school year.

Texts are read by young people from the four provinces.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

The ‘Éistigí series has been developed by primary and secondary school teachers.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

________________________________________________________________________

Sample questions from pupils workbook:

1.   Cé atá ag caint?
2.   Nuair a shroicheann sí an scoil, cad a dhéanann sí?
3.   Cad a dhéanann na daltaí nuair a bhíonn an lón ite acu?
4.   Ainmnigh dhé ábhar a dhéanann siad tar éis lóin?
5.   Cathain a cheartaíonn an múinteoir na cóipleabhair?
6.   Scríobh cúpla líne faoin abhair scoile is fearr leatsa.