Éistigí | Éistigí Aris (suitable for secondary school students)

eistigi_CD1_2Units 1-10 (Simple): Individual Speakers
Units 11-20 (Simple): Short announcements and news pieces
Units 21-30 (Simple): Dialogues
Units 31-40 (Advanced): Individual Speakers
Units 41-50 (Advanced): Short announcements and news pieces
Units 51-60 (Advanced): Dialogues

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

_________________________________________________________________________________

Sample questions from pupils workbook:

1) Cén nuacht atá ag Seosamh?
2) Cá bhfuil an teach nua suite?
3) Cá mhéad seomra folctha atá sa teach?
4) Cá mhéad ar chaith sé ar an teach?
5) Cá mhéad seomra codlata atá i do theachsa? An bhfuil do sheomra féin agat?

Éistigí | 6TH CLASS EDITION

k27eistigi_CD3

Éistigí is an Irish listening comprehension series designed specifically for Primary School Children.

It aims to develop greater listening skills while covering a wide variety of topics. With ‘Éistigí watch the students ability to listen, read and write simultaneously grow in confidence.

There are 30 pieces to be completed during the school year.

Texts are read by young people from the four provinces.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

The ‘Éistigí series has been developed by primary and secondary school teachers.

________________________________________________________________________

Sample questions from pupils workbook:

1.   Cén aois é Máirtín?
2.   Cá mhéad atá sa chlann?
3.   Cén aois í a dheirfiúr?
4.   Cad é an spórt is fearr leis?
5.   Cén fhoireann peile is fearr leatsa?

Éistigí | 5TH CLASS EDITION

k24eistigi_CD2

Éistigí is an Irish listening comprehension series designed specifically for Primary School Children.

It aims to develop greater listening skills while covering a wide variety of topics. With ‘Éistigí watch the students ability to listen, read and write simultaneously grow in confidence.

There are 30 pieces to be completed during the school year.

Texts are read by young people from the four provinces.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

The ‘Éistigí series has been developed by primary and secondary school teachers.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

________________________________________________________________________

Sample questions from pupils workbook:

1.   Cé atá ag caint?
2.   Nuair a shroicheann sí an scoil, cad a dhéanann sí?
3.   Cad a dhéanann na daltaí nuair a bhíonn an lón ite acu?
4.   Ainmnigh dhé ábhar a dhéanann siad tar éis lóin?
5.   Cathain a cheartaíonn an múinteoir na cóipleabhair?
6.   Scríobh cúpla líne faoin abhair scoile is fearr leatsa.

Éistigí | 4TH CLASS EDITION

k30eistigi_CD1

 

Éistigí is an Irish listening comprehension series designed specifically for Primary School Children.

It aims to develop greater listening skills while covering a wide variety of topics. With ‘Éistigí watch the students ability to listen, read and write simultaneously grow in confidence.

There are 30 pieces to be completed during the school year.

Texts are read by young people from the four provinces.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook

The ‘Éistigí series has been developed by primary and secondary school teachers.

Each piece is played twice throughout.
Vocabulary is provided to the front and back of the workbook.

_______________________________________________________________________

Sample questions from pupils workbook:

1.   Cad a bhí ar Bhrian i rith na hoíche?
2.   Cad a bhain sé de?
3.   Cad a rinne sé ar dtús?
4.   An raibh an geansaí dubh?
5.   Ar chuir sé bróga dubha air?
6.   Cad a rinne sé leis an chíor?
7.   Cad iad na héadaí atá ort féin?